Srpen 2010

Bible

31. srpna 2010 v 21:10 | šarlot |  Návrhy a oznámení

Uzdravil chromé a nemocné a nechal některé vstát z mrtvých.

Víte, vždycky mě hodně zajímalo náboženství a Starý zákon především, ale teď jsem se díky povinné četbě na maturitu pustila i do toho Nového a už tedy konečně chápu, proč k této víře, myslím tedy především křesťanství, ale i osobu Ježíše Krista samotného, tíhne tolik lidí. Šokovalo mě, jak Ježíš v jednotlivých částech Nového zákona mluvil v různých podobenstvích, tedy dalo by se říci metaforách, které po objasnění dávaly úžasný a zvláště logický smysl.

Marie mu umyla nohy svými slzami.

Vzpomínám si, jak jsem narazila na jednu pasáž se stromem, kdy Ježíš chtěl z něho utrhnout plody. Strom však bohužel v tu dobu neplodil, a tak ho nechal na věky věků zahubit. Jako kdyby tím říkat, co nemohu já, nemůžeš ty. Navíc, Ježíš Kristus byl výborný řečník, měl na každou otázku tu správnou odpověď a všechno to, co chtěl se vyplnilo, protože ho Bůh obdařil a dal mu tu sílu a víru.

Věděl o své smrti a přesto se vydal do Jeruzaléma.

Já sama neříkám, že mě ta kniha oslovila natolik, abych se snad přidala na víru křesťanskou, ale nyní již chápu některé věci a i to, proč se v minulosti většina bojů a bitev udála právě kvůli této nehmotné věci a vidině toho nebeského vykoupení.

Jídáš Iškariotský po udání ,,svého" spáchal sebevraždu.

Jsem si jistá, že kdyby Ježíš Kristus žil v této době byl by z něho jistě politik a patrně na velmi vysoké pozici, ale s tím, že by odmítal korupci a něco by s tím naším světem dělal a ono ostatně, když řeknete chromému, vstaň a choď a on chodí, je pak snadné dělat zázraky. Každopádně doporučuji všem si tohle dílo přečíst. Nemusíte ho milovat, nemusíte jemu podléhat svůj život, ale pro ujasnění a upevnění pár morálních zásad a prvotních věcí je to myslím velmi dobré.